Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

Taraflar

a.Bu sözleşme merkezi Kazım Dirik Mah. 200 Sok No:12/B Bornova / İzmir adresinde olan 48K Bilişim Internet Teknolojileri (bu sözleşmede Ekolaytahsilat.com olarak anılacaktır) ile aşağıda bilgileri bulunan kişi veya şirket ( Üye Müşteri olarak anılacaktır) arasındaki hizmet,görev,sorumluluk ve hakları belirtir.

b.

Firma Adı:

Adres:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

Sözleşmenin Konusu

Sözleşme, internet ortamında çalışan, hizmeti kullanan üye müşterilerin kendi bankalarının sanalpos hizmetiyle entegre kullanacakları Anında Tahsilat kredi kartı ile tahsilat sisteminin satış ve satış sonrası hizmetleri, hak, sorumluluk ve iade şartlarını tarif eder.

1. Sözleşmenin onaylanması

Ekolaytahsilat.com üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve Ekolaytahsilat.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Ekolaytahsilat.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

Ekolaytahsilat.com sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında Ekolaytahsilat.com sitesinden alışveriş yapma imkanına sahip olur.

Anında Tahsilat tarafından sağlanan hizmet ilgili kanunda (6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında) tanımlanan ödeme hizmeti değildir.Anında Tahsilat, hiçbir şart veya durumda kendi hesabına para transferi yapmaz veya parayı saklamaz.Yapılan ödeme tamamen üye işyerine ait olup banka/ödeme kuruluşu  sanal poslarından  üye iş yeri hesabına iletilir.

3. Ekolaytahsilat.com üyelik sistemi

Ekolaytahsilat.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre”ye sahip olur.
“Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı “kullanıcı adı” iki farklı üyeye verilmez.
“Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Ekolaytahsilat.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
Kullanıcının Ekolaytahsilat.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Ekolaytahsilat.com’ye “üyelik girişi” olmak şeklinde tanımlanır.

4. Üye’nin yükümlülükleri

Üye Ekolaytahsilat.com servislerinden yararlandığı sırada,

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
Ekolaytahsilat.com tarafından verilen servislerin telif hakkının
Ekolaytahsilat.com’a ait olduğunu,
Ekolaytahsilat.com tarafından sağlanan servislerde ve yayınlanan ürünlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Ekolaytahsilat.com’un sorumlu olmayacağını,
kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
Ekolaytahsilat.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, virüs, malware, bilgi sızdırma, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Ekolaytahsilat.com’dan tazminat talep etmemeyi,
Ekolaytahsilat.com’den izin almadan Ekolaytahsilat.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
Kurallara aykırı davrandığı takdirde Ekolaytahsilat.com’nin gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını
Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde siparişin açılamayacağını,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Ekolaytahsilat.com’a ait Yetki ve Yükümlülükler

Ekolaytahsilat.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Ekolaytahsilat.com’nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcı adı ve şifresi Ekolaytahsilat.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. Ekolaytahsilat.com tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanamamakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilir.
Ekolaytahsilat.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Ekolaytahsilat.com, müşterinin onayı olmadan Ekolaytahsilat.com bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, Ekolaytahsilat.com bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.
Ekolaytahsilat.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Ekolaytahsilat.comyea aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Ekolaytahsilat.com hatayı düzeltecek şekilde yazılım kurulumu yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
Ekolaytahsilat.com.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Ekolaytahsilat.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Fiyatlar

Ürünlerin para birimleri ürün gruplarına göre EURO, DOLAR ya da TÜRK LİRASI gibi değişiklik gösterebilir. Döviz cinsinden olan ürünlerin Türk Lirasına dönüştürmede Merkez Bankası Döviz satış kurları kullanılmaktadır.

7. Ürün Teslimatı

Anında Tahsilat bir yazılım ürünü olduğu için kargo veya benzeri bir yolla teslimatı sözkonusu değildir.

8. Ürün İadesi

Anında Tahsilat bir yazılım ürünü olduğu için kargo veya benzeri bir yolla iadesi sözkonusu değildir.Anında Tahsilat yazılımından kaynaklanmayan nedenlerden dolayı üye müşterinin tek taraflı olarak yazılımı kullanmaktan vazgeçmesi durumunda ücret iadesi sözkonusu değildir.

9. Ekolaytahsilat.com kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Ekolaytahsilat.com defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Ekolaytahsilat.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

11. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12. Yürürlük

Kullanıcı üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

13. Fesih

Ekolaytahsilat.com ya da kullanıcı (Müşteri) dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

14. İstek ve şikayetlerinizi bildirmek

Ekolaytahsilat.com hakkında sormak istediklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi websitemizdeki formlar aracılığı ile bildirebilirsiniz.